МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 56

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049205

Началната дата: 22.12.2015 13:49

Вид на поръчката: Публична покана


ОТТЕГЛЕНА

Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Заповед за оттегляне - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 54

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9047848

  Началната дата: 19.11.2015 10:16

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Декември 2015
 • Документация
 • Публична покана - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Документация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 51

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9045982

  Началната дата: 16.09.2015 11:08

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 48

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9044185

  Началната дата: 24.07.2015 10:35

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 41

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9039290

  Началната дата: 26.02.2015 11:37

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038921

  Началната дата: 16.02.2015 11:36

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Април 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Февруари 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата: 39

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038362

  Началната дата: 26.01.2015 11:29

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Покана АОП - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Заповед за оттегляне - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Вътрешен номер в системата: 57

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0013

  Началната дата: 29.12.2015 12:30

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Вътрешен номер в системата: 55

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0012

  Началната дата: 18.12.2015 15:42

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Образци - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 5 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение 1 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решение 2 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Авторент-1 - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Агарта-ЦМ - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Аквахим - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Арт транс медика - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Б Браун медикал - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Бикомед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Възраждане- касис - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор ГЮС - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Елпак-лизинг - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Интергаленика - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Истлинк България - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Лаб диагностика - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Ливеда мед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Медитрейд - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор МТИ - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор РСР - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Софарма трейдинг - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Хелмед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2017
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранция - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Информация за гаранции - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 53

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0011

  Началната дата: 01.10.2015 11:00

  Вид на поръчката: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Обявление - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Документация - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Образци - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Покана за договаряне - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Решение - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Договори - Публикувано на: 28 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 52

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0010

  Началната дата: 28.09.2015 12:23

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Приложения - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 50

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0009

  Началната дата: 26.08.2015 10:21

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Документация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Обявление за договор - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 49

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0008

  Началната дата: 30.07.2015 11:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 20 Март 2017
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 47

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0007

  Началната дата: 16.07.2015 14:55

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Обявление- продължение - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Образци - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Май 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 46

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0006

  Началната дата: 07.07.2015 12:35

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Май 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 45

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0005

  Началната дата: 29.06.2015 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Решение - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнители - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Договори - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 44

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0004

  Началната дата: 26.06.2015 11:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Документация
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Покана - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Решение АОП - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Доклад - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Обявление за сключени договори - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 26 Август 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 43

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0003

  Началната дата: 16.06.2015 11:40

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Решение АОП - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за сключен договор - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Договор - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 42

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0002

  Началната дата: 26.05.2015 11:39

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Обявление - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Решение АОП - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на цени - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 14 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 14 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Договор - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 04 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 38

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0001

  Началната дата: 05.01.2015 11:31

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Обявление - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Решение - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 24 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Гаранция за Участие
 • информация гаранция - Публикувано на: 18 Май 2015
 • информация гаранция - Публикувано на: 22 Юни 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016