МБАЛ Добрич

Предварително обявление за доставки

Доставка на хранителни продукти

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварително обявление за услуги

Извършване на транспорт на хемодиализно болни

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварително обявление за СМР

Пребазиране и СМР на "Клинична лаборатория"

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварително обявление за СМР

Пребазиране и СМР на отделение "Образна диагностика"

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварително обявление за СМР

СМР на Детско отделение

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварителни обявления за СМР

СМР на Хирургично отделение

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварително обявление за доставка на лекарствени продукти

Доставка на лекарствени продукти - общи, за онкологични заболявания, за диализно лечение, опиати

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварително обявление за доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция и медицински изделия за отделение "Диализно лечение"

Доставка на концентрати за хемодиализа, разтвори за дезинфекция на хемодиализни апарати и медицински изделия за отделение "Диализно лечение"

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварително обявление за доставка на реактиви и тестове за лаборатории

Доставка на реактиви и тестове за лаборатории

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварително обявление за доставка на медицински изделия

Доставка на медицински изделия

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварително обявление за доставка на медицински изделия за ортопедична, хирургична, урологична, неврохирургична, кардиологична дейност

Доставка на медицински изделия

Обявление

Обявление качено на 19-02-2016

Предварителни обявления за услуги

Предварително обявление за транспорт на болни на лечение в отделение "Диализно лечение" на "МБАЛ- Добрич АД

Обявление

Обявление качено на 24-02-2015

Предварителни обявления за доставки

Предварителни обявления за доставка на лекарствени продукти, медицински изделия,импланти, реактиви и тестове за лаборатории, концентрати за хемодиализа, хранителни продукти за "МБАЛ- Добрич" АД

Обявление

Обявление качено на 24-02-2015