МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 55

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0012

Началната дата: 18.12.2015 15:42

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
  • Решение - Публикувано на: 18 Декември 2015
  • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2015
  • Документация - Публикувано на: 18 Декември 2015
  • Образци - Публикувано на: 18 Декември 2015
  • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 18 Декември 2015
  • Покана за ценово отваряне
  • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 15 Март 2016
  • Протоколи
  • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Април 2016
  • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Април 2016
  • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Април 2016
  • Протокол 4 - Публикувано на: 19 Април 2016
  • Протокол 5 - Публикувано на: 19 Април 2016
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Април 2016
  • Решения за прекратяване
  • Решение 1 - Публикувано на: 19 Април 2016
  • Решение 2 - Публикувано на: 19 Април 2016
  • Договори и споразумения по ОП
  • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Авторент-1 - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Агарта-ЦМ - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Аквахим - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Арт транс медика - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Б Браун медикал - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Бикомед - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Възраждане- касис - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор ГЮС - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Елпак-лизинг - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Интергаленика - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Истлинк България - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Лаб диагностика - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Ливеда мед - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Медитрейд - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор МТИ - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор РСР - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Софарма трейдинг - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Фаркол - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Договор Хелмед - Публикувано на: 10 Юни 2016
  • Приключване и прекратяване
  • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2017
  • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2017
  • Гаранция за Участие
  • Информация за гаранция - Публикувано на: 09 Май 2016
  • Информация за гаранции - Публикувано на: 10 Юни 2016