МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 55

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0012

Началната дата: 18.12.2015

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Образци - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 15 Март 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Протокол 5 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнители - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение 1 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Решение 2 - Публикувано на: 19 Април 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Авторент-1 - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Агарта-ЦМ - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Аквахим - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Арт транс медика - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Б Браун медикал - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Бикомед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Възраждане- касис - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор ГЮС - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Елпак-лизинг - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Интергаленика - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Истлинк България - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Лаб диагностика - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Ливеда мед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Медитрейд - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор МТИ - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор РСР - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Софарма трейдинг - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Фаркол - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Договор Хелмед - Публикувано на: 10 Юни 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2017
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранция - Публикувано на: 09 Май 2016
 • Информация за гаранции - Публикувано на: 10 Юни 2016