МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 44

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0004

Началната дата: 26.06.2015 11:00

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Документация
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Покана - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Решение АОП - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Доклад - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 23 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Обявление за сключени договори - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 26 Август 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016