МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 56

Уникален номер в регистъра на АОП: 9049205

Началната дата: 22.12.2015 13:49

Вид на поръчката: Публична покана


ОТТЕГЛЕНА

Документация
  • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
  • Публична покана - Публикувано на: 22 Декември 2015
  • Образец на оферта - Публикувано на: 22 Декември 2015
  • Заповед за оттегляне - Публикувано на: 08 Януари 2016