МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 64

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052364

Началната дата: 11.04.2016

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Приложение - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 60

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050121

  Началната дата: 04.02.2016

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 59

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049889

  Началната дата: 27.01.2016

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Документация
 • Заповед и документация - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 58

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049526

  Началната дата: 12.01.2016

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • публична покана - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 56

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049205

  Началната дата: 22.12.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  ОТТЕГЛЕНА

  Документация
 • Документация - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 22 Декември 2015
 • Заповед за оттегляне - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 51

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9045982

  Началната дата: 16.09.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 48

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9044185

  Началната дата: 24.07.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 41

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9039290

  Началната дата: 26.02.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 40

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038921

  Началната дата: 16.02.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Април 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Февруари 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Март 2015
 • Вътрешен номер в системата: 39

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9038362

  Началната дата: 26.01.2015

  Вид на поръчката: Публична покана


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Покана АОП - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Заповед за оттегляне - Публикувано на: 05 Февруари 2015
 • Вътрешен номер в системата: 30

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9031182

  Началната дата: 01.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Август 2014
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • информация - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • информация - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • информация - Публикувано на: 06 Март 2015
 • информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 31 Юли 2015