МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 64

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052364

Началната дата: 11.04.2016

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Приложение - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 60

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050121

  Началната дата: 04.02.2016

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 59

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049889

  Началната дата: 27.01.2016

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Документация
 • Заповед и документация - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 58

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049526

  Началната дата: 12.01.2016

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • публична покана - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2016