МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 49

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0008

Началната дата: 30.07.2015 11:00

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 20 Март 2017
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 12 Април 2016