МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 51

Уникален номер в регистъра на АОП: 9045982

Началната дата: 16.09.2015 11:08

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 16 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Октомври 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016