МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 41

Уникален номер в регистъра на АОП: 9039290

Началната дата: 26.02.2015 11:37

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 26 Юни 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Февруари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 09 Юни 2015
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016