МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 47

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0007

Началната дата: 16.07.2015 14:55

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Обявление- продължение - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Образци - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Спецификации - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 01 Септември 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Май 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 23 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Януари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016