МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 128

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0015

Началната дата: 28.11.2019 11:24

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Документация - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 12 Октомври 2021
 • Вътрешен номер в системата: 126

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0013

  Началната дата: 07.10.2019 11:22

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Обявление - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Документация - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Приложение - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Доклад - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Решение за промяна на изпълнител - Публикувано на: 22 Януари 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Февруари 2020
 • Прекратяване на поръчката - Публикувано на: 24 Февруари 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договори - Публикувано на: 07 Юли 2021
 • Приключване на договори - Публикувано на: 15 Юли 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 12 Октомври 2021
 • Вътрешен номер в системата: 125

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0012

  Началната дата: 30.09.2019 17:34

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Покана - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол 1 25.10.2019 - Публикувано на: 29 Октомври 2019
 • Протокол 1 07.11.2019 - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Протокол 2 07.11.2019 - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Протокол 1 08.11.2019 - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Доклад - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Декември 2019
 • обявление за възлагане - Публикувано на: 18 Декември 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021
 • Покана по чл. 34
 • Съобщение за провеждане на преговори - Публикувано на: 29 Октомври 2019
 • Вътрешен номер в системата: 124

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0011

  Началната дата: 27.09.2019 15:16

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 24 Октомври 2019
 • Доклад - Публикувано на: 24 Октомври 2019
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 24 Октомври 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 04 Ноември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 123

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0010

  Началната дата: 15.08.2019 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Приложение - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Приложение след изменение - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 13 Септември 2019
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Ноември 2019
 • Доклад - Публикувано на: 19 Ноември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Ноември 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище АОП предварителен контрол - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Окончателно становище АОП - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 122

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0009

  Началната дата: 10.07.2019 13:59

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Обявление - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Документация - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 05 Август 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 20 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 121

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0008

  Началната дата: 19.06.2019 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Обявление - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Документация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Август 2019
 • Доклад - Публикувано на: 09 Август 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Август 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 24 Юни 2021
 • Вътрешен номер в системата: 120

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0007

  Началната дата: 27.05.2019 14:37

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 31 Октомври 2019
 • обявление за възлагане - Публикувано на: 31 Октомври 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 27 Май 2019
 • Вътрешен номер в системата: 119

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0006

  Началната дата: 22.05.2019 11:29

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Договор - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Покана - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Документация - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Приложение - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Доклад - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 118

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0005

  Началната дата: 08.05.2019 11:04

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2019
 • Договор - Публикувано на: 05 Юли 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Покана - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Документация - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Юни 2019
 • Доклад - Публикувано на: 03 Юни 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за прекратяване - Публикувано на: 19 Юни 2019
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021
 • Вътрешен номер в системата: 117

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0004

  Началната дата: 17.04.2019 11:56

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 11 Юни 2019
 • Договор - Публикувано на: 11 Юни 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Покана - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Документация - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Май 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 14 Май 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 29 Май 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 116

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0003

  Началната дата: 20.03.2019 11:13

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 28 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Обявление - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Документация - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Април 2019
 • Доклад - Публикувано на: 16 Април 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 115

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0002

  Началната дата: 14.03.2019 12:12

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Обявление - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Документация - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Април 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 11 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 05 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 114

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0001

  Началната дата: 06.02.2019 10:34

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Обявление - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Документация - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 06 Февруари 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Доклад - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решение №2 за отстраняване на нередности - Публикувано на: 27 Март 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 05 Април 2019
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021