МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 40

Уникален номер в регистъра на АОП: 9038921

Началната дата: 16.02.2015 11:36

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 22 Април 2015
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 16 Февруари 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Март 2015