МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 54

Уникален номер в регистъра на АОП: 9047848

Началната дата: 19.11.2015 10:16

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 28 Декември 2015
  • Документация
  • Публична покана - Публикувано на: 19 Ноември 2015
  • Документация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
  • Образец на оферта - Публикувано на: 19 Ноември 2015
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 18 Декември 2015
  • Плащания
  • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016