МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 136

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0008

Началната дата: 03.04.2020 10:37

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Приложение ОП - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Приложение след изменение - Публикувано на: 01 Май 2020
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 29 Април 2020
 • Разяснение по чл.33, ал.2 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Решения за промяна
 • Изменение и удължаване на срок - Публикувано на: 01 Май 2020
 • Решение 2 - Публикувано на: 23 Септември 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Приложение 1 - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Доклад - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Протокол - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Доклад - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Решение 3 - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 27 Октомври 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2020
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 05 Ноември 2020
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 16 Ноември 2020
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 10 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 03 Септември 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 23 Септември 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • Вътрешен номер в системата: 135

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0007

  Началната дата: 30.03.2020 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Обявление 1 - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Обявление 2 - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Документация - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Приложение - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Решения за промяна
 • Удължяване на срок - Публикувано на: 01 Май 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • Доклад - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • ценови предложения - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 29 Септември 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Възлагане - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2020
 • Изпълнение - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 24 Септември 2021
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 02 Март 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Вътрешен номер в системата: 133

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0005

  Началната дата: 03.02.2020 16:11

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възлагане - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Февруари 2020
 • Образци Документи - Публикувано на: 03 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение на договор - Публикувано на: 04 Януари 2021
 • Вътрешен номер в системата: 132

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0004

  Началната дата: 24.01.2020 10:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Документация - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Приложение - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Доклад - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 28 Септември 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 01 Октомври 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 14 Октомври 2021
 • Вътрешен номер в системата: 130

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0003

  Началната дата: 13.01.2020 16:25

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Документация - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Позиция 1 - Публикувано на: 23 Декември 2021
 • Обявление за изпълнен договор Позиция 3 - Публикувано на: 23 Декември 2021
 • Вътрешен номер в системата: 131

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0002

  Началната дата: 13.01.2020 16:32

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Образци Документи - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за прекратяване - Публикувано на: 05 Февруари 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 20 Януари 2020
 • Вътрешен номер в системата: 129

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0001

  Началната дата: 08.01.2020 15:45

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 23 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 23 Март 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Документация - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 17 Август 2021
 • Вътрешен номер в системата: 127

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0014

  Началната дата: 25.11.2019 10:40

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Документация - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Приложение - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 12 Ноември 2021
 • Вътрешен номер в системата: 82

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0007

  Началната дата: 19.07.2017 16:34

  Вид на поръчката: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 19 Юли 2017
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище - Публикувано на: 25 Август 2017
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 16 Октомври 2017
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 07 Ноември 2017
 • Вътрешен номер в системата: 81

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0006

  Началната дата: 19.07.2017 16:33

  Вид на поръчката: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Октомври 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 19 Юли 2017
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище - Публикувано на: 25 Август 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване - Публикувано на: 13 Май 2022
 • Вътрешен номер в системата: 143

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 05.03.2021 10:47

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 05 Март 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 05 Март 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Доклад - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 145

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 30.03.2021 10:13

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 16 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 16 Юли 2021
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 30 Март 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 30 Март 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 01 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 148

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 26.04.2021 12:33

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 23 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 140

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 04.02.2021 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Доклад - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 141

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 04.02.2021 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Доклад - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 144

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

  Началната дата: 08.03.2021 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Про фармация - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Софарма - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 08 Март 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 08 Март 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 20 Април 2021
 • Доклад - Публикувано на: 20 Април 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 20 Април 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 146

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

  Началната дата: 06.04.2021 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Дансон - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Медекс - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Софарма - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Търг.лига - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 06 Април 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 06 Април 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 03 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 139

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 02.02.2021 15:33

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Покана - Публикувано на: 02 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 02 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 04 Март 2021
 • Доклад - Публикувано на: 04 Март 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Март 2021
 • Вътрешен номер в системата: 142

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 08.02.2021 10:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 08 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 08 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 05 Април 2021
 • Доклад - Публикувано на: 05 Април 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Април 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 147

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 07.04.2021 14:32

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Юли 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 10 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 137

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 18.08.2020 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура по вътрешен конкурентен избор, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (ЦОПСЗ).

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Документация
 • Покана ОП 1 по РД 270/22.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Договор ОП1 по РД 270/22.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Доклад - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 138

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 18.08.2020 09:19

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура по вътрешен конкурентен избор, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (ЦОПСЗ). 

  Документация
 • Покана ОП 2 по РД 277/24.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Договор ОП2 по РД 277/24.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Доклад - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022