МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 136

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0008

Началната дата: 03.04.2020 10:37

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Приложение ОП - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Приложение след изменение - Публикувано на: 01 Май 2020
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 29 Април 2020
 • Разяснение по чл.33, ал.2 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Решения за промяна
 • Изменение и удължаване на срок - Публикувано на: 01 Май 2020
 • Решение 2 - Публикувано на: 23 Септември 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Приложение 1 - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Доклад - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Протокол - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Доклад - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Решение 3 - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 27 Октомври 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 12 Ноември 2020
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Ноември 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2020
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 05 Ноември 2020
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 16 Ноември 2020
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 10 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 25 Май 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 03 Септември 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 23 Септември 2021
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • обявление за прикл.договор - Публикувано на: 21 Април 2022
 • Вътрешен номер в системата: 135

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0007

  Началната дата: 30.03.2020 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Обявление 1 - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Обявление 2 - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Документация - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Приложение - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Решения за промяна
 • Удължяване на срок - Публикувано на: 01 Май 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • Доклад - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • ценови предложения - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 29 Септември 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Възлагане - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2020
 • Изпълнение - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 24 Септември 2021
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 02 Март 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 08 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Обявление приключил договор - Публикувано на: 26 Юли 2022
 • Вътрешен номер в системата: 134

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0006

  Началната дата: 05.03.2020 16:18

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 18 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 18 Май 2020
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Решение - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Обявление - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Март 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Април 2020
 • Доклад - Публикувано на: 14 Април 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 14 Април 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключил договор - Публикувано на: 13 Май 2022
 • Вътрешен номер в системата: 133

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0005

  Началната дата: 03.02.2020 16:11

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възлагане - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Февруари 2020
 • Образци Документи - Публикувано на: 03 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение на договор - Публикувано на: 04 Януари 2021
 • Вътрешен номер в системата: 132

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0004

  Началната дата: 24.01.2020 10:29

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Документация - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Приложение - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Доклад - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 28 Септември 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 01 Октомври 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 14 Октомври 2021
 • Вътрешен номер в системата: 130

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0003

  Началната дата: 13.01.2020 16:25

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Документация - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Позиция 1 - Публикувано на: 23 Декември 2021
 • Обявление за изпълнен договор Позиция 3 - Публикувано на: 23 Декември 2021
 • Вътрешен номер в системата: 131

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0002

  Началната дата: 13.01.2020 16:32

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Образци Документи - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за прекратяване - Публикувано на: 05 Февруари 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 20 Януари 2020
 • Вътрешен номер в системата: 129

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0001

  Началната дата: 08.01.2020 15:45

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 23 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 23 Март 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Документация - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 17 Август 2021
 • Вътрешен номер в системата: 128

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0015

  Началната дата: 28.11.2019 11:24

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Документация - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 28 Ноември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 12 Октомври 2021
 • Вътрешен номер в системата: 127

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0014

  Началната дата: 25.11.2019 10:40

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Документация - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Приложение - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 12 Ноември 2021
 • Вътрешен номер в системата: 126

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0013

  Началната дата: 07.10.2019 11:22

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Обявление - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Документация - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Приложение - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Доклад - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Решение за промяна на изпълнител - Публикувано на: 22 Януари 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Февруари 2020
 • Прекратяване на поръчката - Публикувано на: 24 Февруари 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договори - Публикувано на: 07 Юли 2021
 • Приключване на договори - Публикувано на: 15 Юли 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 12 Октомври 2021
 • Вътрешен номер в системата: 125

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0012

  Началната дата: 30.09.2019 17:34

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Покана - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол 1 25.10.2019 - Публикувано на: 29 Октомври 2019
 • Протокол 1 07.11.2019 - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Протокол 2 07.11.2019 - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Протокол 1 08.11.2019 - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Доклад - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 11 Ноември 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Декември 2019
 • обявление за възлагане - Публикувано на: 18 Декември 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021
 • Покана по чл. 34
 • Съобщение за провеждане на преговори - Публикувано на: 29 Октомври 2019
 • Вътрешен номер в системата: 124

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0011

  Началната дата: 27.09.2019 15:16

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 24 Октомври 2019
 • Доклад - Публикувано на: 24 Октомври 2019
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 24 Октомври 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 04 Ноември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 123

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0010

  Началната дата: 15.08.2019 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Приложение - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 05 Септември 2019
 • Приложение след изменение - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по документацията - Публикувано на: 13 Септември 2019
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 24 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Ноември 2019
 • Доклад - Публикувано на: 19 Ноември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Ноември 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище АОП предварителен контрол - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Окончателно становище АОП - Публикувано на: 18 Септември 2019
 • Вътрешен номер в системата: 122

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0009

  Началната дата: 10.07.2019 13:59

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Обявление - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Документация - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 05 Август 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 20 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 121

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0008

  Началната дата: 19.06.2019 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Договор - Публикувано на: 16 Септември 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Обявление - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Документация - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 21 Юни 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Август 2019
 • Доклад - Публикувано на: 09 Август 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Август 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 24 Юни 2021
 • Вътрешен номер в системата: 120

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0007

  Началната дата: 27.05.2019 14:37

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 31 Октомври 2019
 • обявление за възлагане - Публикувано на: 31 Октомври 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 27 Май 2019
 • Вътрешен номер в системата: 119

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0006

  Началната дата: 22.05.2019 11:29

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Договор - Публикувано на: 30 Юли 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Покана - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Документация - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Приложение - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Доклад - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 118

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0005

  Началната дата: 08.05.2019 11:04

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Юли 2019
 • Договор - Публикувано на: 05 Юли 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Покана - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Документация - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Май 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Юни 2019
 • Доклад - Публикувано на: 03 Юни 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за прекратяване - Публикувано на: 19 Юни 2019
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021
 • Вътрешен номер в системата: 117

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0004

  Началната дата: 17.04.2019 11:56

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 11 Юни 2019
 • Договор - Публикувано на: 11 Юни 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Покана - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Документация - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Април 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Май 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 14 Май 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 29 Май 2019
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 116

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0003

  Началната дата: 20.03.2019 11:13

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 28 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 28 Май 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Обявление - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Документация - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 22 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Април 2019
 • Доклад - Публикувано на: 16 Април 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 115

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0002

  Началната дата: 14.03.2019 12:12

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Обявление - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Документация - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 14 Март 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 11 Април 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 11 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 05 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 113

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0023

  Началната дата: 18.12.2018 11:29

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Март 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Март 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 05 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 112

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0022

  Началната дата: 10.12.2018 12:32

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Приложение - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Приложение към протокол 1 - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Доклад - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Решение 3 - Публикувано на: 09 Април 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 05 Април 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 18 Април 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 26 Април 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 110

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0020

  Началната дата: 03.12.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Април 2019
 • Договор - Публикувано на: 04 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021
 • Обжалване
 • Информация по обжалване - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 109

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0019

  Началната дата: 30.11.2018 11:29

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Март 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Март 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Покана - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образци - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 08 Януари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 08 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Януари 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 108

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0018

  Началната дата: 28.11.2018 09:46

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 04 Юни 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Юни 2019
 • Договор - Публикувано на: 20 Юни 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юни 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Приложение - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Приложение към протокола - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Доклад - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 18 Април 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 12 Юни 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 107

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0017

  Началната дата: 26.10.2018 14:27

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 29 Ноември 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 13 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 106

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0016

  Началната дата: 26.10.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Вътрешен номер в системата: 105

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0015

  Началната дата: 26.10.2018 10:16

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 104

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0014

  Началната дата: 24.10.2018 11:40

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Декември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 10 Декември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Декември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 102

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0012

  Началната дата: 10.09.2018 11:29

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 13 Декември 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 26 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 101

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0011

  Началната дата: 03.09.2018 10:45

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 07 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • Документация - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • ЕЕДОП- образец - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 28 Септември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 28 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 100

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0010

  Началната дата: 23.07.2018 11:37

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Обявление - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Документация - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Приложение - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 99

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0009

  Началната дата: 21.06.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Обявление - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Документация - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Приложение - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Септември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 27 Септември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 98

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0008

  Началната дата: 08.06.2018 08:46

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Образец на оферта - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Приложение - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Документация - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл.33, ал.2 - Публикувано на: 25 Юни 2018
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Август 2018
 • Доклад - Публикувано на: 01 Август 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Август 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • изпълнение - Публикувано на: 05 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 97

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0007

  Началната дата: 22.05.2018 11:49

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Обявление - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Приложения - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Документация - Публикувано на: 25 Май 2018
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл.33, ал.2 - Публикувано на: 31 Май 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2018
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Август 2018
 • Решения за прекратяване
 • Обявление - Публикувано на: 28 Септември 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение част 1 - Публикувано на: 11 Юни 2020
 • Изпълнение част 2 - Публикувано на: 11 Юни 2020
 • Вътрешен номер в системата: 96

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0006

  Началната дата: 28.02.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 23 Май 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Обявление - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Документация - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Обявление страница 6 - Публикувано на: 07 Март 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Доклад - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Вътрешен номер в системата: 90

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0015

  Началната дата: 12.12.2017 11:29

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Декември 2017
 • Покана - Публикувано на: 12 Декември 2017
 • Документация - Публикувано на: 12 Декември 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 12 Декември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 28 Декември 2017
 • Вътрешен номер в системата: 89

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0014

  Началната дата: 11.10.2017 11:06

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 28 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 28 Декември 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Документация - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Списък на изделията - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Покана - Публикувано на: 11 Октомври 2017
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Протокол 2 - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Доклад - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 23 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 88

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0013

  Началната дата: 10.10.2017 09:54

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 01 Февруари 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Февруари 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Февруари 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Февруари 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Обявление - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Документация - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 12 Октомври 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Доклад - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Декември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 23 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 87

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0012

  Началната дата: 09.10.2017 10:20

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 02 Януари 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 09 Октомври 2017
 • Обявление - Публикувано на: 09 Октомври 2017
 • Документация - Публикувано на: 09 Октомври 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 09 Октомври 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Съобщение до "Темпо- Травел" ООД - Публикувано на: 15 Ноември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Вътрешен номер в системата: 86

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0011

  Началната дата: 18.09.2017 10:21

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Декември 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Септември 2017
 • Обявление - Публикувано на: 18 Септември 2017
 • Документация - Публикувано на: 18 Септември 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Септември 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 25 Октомври 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 25 Октомври 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 10 Ноември 2017
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Вътрешен номер в системата: 85

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0010

  Началната дата: 29.08.2017 09:52

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за сключен договор - Публикувано на: 06 Ноември 2017
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 29 Август 2017
 • Обявление - Публикувано на: 29 Август 2017
 • Документация - Публикувано на: 29 Август 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 29 Август 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 25 Септември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 25 Септември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнен договор - Публикувано на: 21 Декември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 84

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0009

  Началната дата: 31.07.2017 14:28

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Обявление - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Документация - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Приложение - Публикувано на: 02 Август 2017
 • Решения за промяна
 • Решение за поправка - Публикувано на: 28 Ноември 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Приложение ОП1 - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Приложение ОП2 - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Приложение ОП3 - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Приложение ОП4 - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Доклад - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Ноември 2017
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Януари 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Август 2019
 • Вътрешен номер в системата: 83

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0008

  Началната дата: 28.07.2017 09:33

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 20 Октомври 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Обявление - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Документация - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 01 Август 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Доклад - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение 1 - Публикувано на: 09 Ноември 2017
 • Изпълнение 2 - Публикувано на: 29 Март 2019
 • Вътрешен номер в системата: 82

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0007

  Началната дата: 19.07.2017 16:34

  Вид на поръчката: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 19 Юли 2017
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище - Публикувано на: 25 Август 2017
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 16 Октомври 2017
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 07 Ноември 2017
 • Вътрешен номер в системата: 81

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0006

  Началната дата: 19.07.2017 16:33

  Вид на поръчката: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Октомври 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 19 Юли 2017
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище - Публикувано на: 25 Август 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за приключване - Публикувано на: 13 Май 2022
 • Вътрешен номер в системата: 80

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0005

  Началната дата: 18.07.2017 10:08

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 02 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 02 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 02 Октомври 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Юли 2017
 • Обявление - Публикувано на: 20 Юли 2017
 • Документация - Публикувано на: 20 Юли 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 20 Юли 2017
 • Приложение - Публикувано на: 20 Юли 2017
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Август 2017
 • Доклад - Публикувано на: 30 Август 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Август 2017
 • Вътрешен номер в системата: 70

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0009

  Началната дата: 04.08.2016 13:36

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 27 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Февруари 2018
 • Вътрешен номер в системата: 52

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0010

  Началната дата: 28.09.2015 12:23

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Приложения - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 49

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0008

  Началната дата: 30.07.2015 11:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Юли 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Декември 2015
 • Договор - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 20 Март 2017
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Декември 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 143

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 05.03.2021 10:47

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 05 Март 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 05 Март 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Доклад - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 145

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 30.03.2021 10:13

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 16 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 16 Юли 2021
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 30 Март 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 30 Март 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 01 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 148

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

  Началната дата: 26.04.2021 12:33

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 13 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 23 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 140

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 04.02.2021 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Доклад - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 141

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

  Началната дата: 04.02.2021 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 19 Май 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Доклад - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 144

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0010

  Началната дата: 08.03.2021 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Про фармация - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Софарма - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 08 Март 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 08 Март 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 20 Април 2021
 • Доклад - Публикувано на: 20 Април 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 20 Април 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 146

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

  Началната дата: 06.04.2021 12:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Дансон - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Медекс - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Софарма - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Търг.лига - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 06 Април 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 06 Април 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 03 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 139

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 02.02.2021 15:33

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Покана - Публикувано на: 02 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 02 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 04 Март 2021
 • Доклад - Публикувано на: 04 Март 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 04 Март 2021
 • Вътрешен номер в системата: 142

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 08.02.2021 10:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 08 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 08 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 05 Април 2021
 • Доклад - Публикувано на: 05 Април 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Април 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 147

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

  Началната дата: 07.04.2021 14:32

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Юли 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 07 Април 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 10 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 137

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 18.08.2020 09:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура по вътрешен конкурентен избор, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (ЦОПСЗ).

  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Документация
 • Покана ОП 1 по РД 270/22.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Договор ОП1 по РД 270/22.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Доклад - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • Вътрешен номер в системата: 138

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

  Началната дата: 18.08.2020 09:19

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Процедура по вътрешен конкурентен избор, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (ЦОПСЗ). 

  Документация
 • Покана ОП 2 по РД 277/24.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Договор ОП2 по РД 277/24.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Доклад - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 25 Септември 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Договор - Публикувано на: 30 Ноември 2020
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022