МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 50

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0009

Началната дата: 26.08.2015 10:21

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Документация
 • Решение - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Документация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Обявление за договор - Публикувано на: 03 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Ноември 2016