МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 38

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0001

Началната дата: 05.01.2015 11:31

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Документация - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Обявление - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Решение - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 24 Март 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 04 Март 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 27 Април 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 30 Септември 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация гаранции - Публикувано на: 03 Октомври 2016
 • Гаранция за Участие
 • информация гаранция - Публикувано на: 18 Май 2015
 • информация гаранция - Публикувано на: 22 Юни 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016