МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 45

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0005

Началната дата: 29.06.2015 09:00

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Решение - Публикувано на: 29 Юни 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 03 Август 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнители - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решение прекратяване - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Договори - Публикувано на: 05 Октомври 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 06 Октомври 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016