МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 53

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0011

Началната дата: 01.10.2015 11:00

Вид на поръчката: Договаряне с публикуване на обявление за поръчка


Документация
 • Решение - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Обявление - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Документация - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Образци - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 01 Октомври 2015
 • Покана за договаряне - Публикувано на: 24 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Решение - Публикувано на: 05 Ноември 2015
 • Протоколи и доклад - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 15 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Договори - Публикувано на: 28 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Ноември 2016