МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 43

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0003

Началната дата: 16.06.2015 11:40

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Документация и образци - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Обявление - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Решение АОП - Публикувано на: 16 Юни 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 16 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 22 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за сключен договор - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Договор - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 21 Ноември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016