МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 48

Уникален номер в регистъра на АОП: 9044185

Началната дата: 24.07.2015 10:35

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 24 Август 2015
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Образец на оферта - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Публична покана - Публикувано на: 24 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2015
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016