Началната дата: 28.08.2018

Началната дата: 31.12.2022

Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 28 Август 2018
 • Обява - Публикувано на: 28 Август 2018
 • Документация - Публикувано на: 28 Август 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Август 2018
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 12 Септември 2018
 • Протокол - Публикувано на: 26 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 19 Октомври 2018
 • Началната дата: 18.07.2018

  Началната дата: 31.12.2021

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 18 Юли 2018
 • Обява - Публикувано на: 18 Юли 2018
 • Документация - Публикувано на: 18 Юли 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Юли 2018
 • Протокол - Публикувано на: 16 Август 2018
 • Началната дата: 12.06.2018

  Началната дата: 31.12.2021

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Обява - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Документация - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Приложение - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Информация - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Удължаване на срок - Публикувано на: 26 Юни 2018
 • Протокол - Публикувано на: 16 Юли 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Началната дата: 21.09.2017

  Началната дата: 31.12.2021

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 21 Септември 2017
 • Обява - Публикувано на: 21 Септември 2017
 • Документация - Публикувано на: 21 Септември 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 21 Септември 2017
 • Протокол - Публикувано на: 02 Ноември 2017
 • Съобщение за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2017
 • Началната дата: 08.09.2017

  Началната дата: 31.12.2021

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Документация - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Заповед - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Протокол - Публикувано на: 02 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 26 Октомври 2017
 • Началната дата: 08.08.2017

  Началната дата: 16.08.2021

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Обява - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Информация в АОП - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Документация - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Протокол - Публикувано на: 23 Август 2017
 • Договор - Публикувано на: 11 Септември 2017
 • Началната дата: 03.04.2017

  Началната дата: 03.04.2021

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Заповед - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на: 18 Април 2017
 • Протокол - Публикувано на: 03 Май 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Началната дата: 16.08.2016

  Началната дата: 16.08.2021

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 16 Август 2016
 • Обява - Публикувано на: 16 Август 2016
 • Доументация - Публикувано на: 16 Август 2016
 • Приложения - Публикувано на: 16 Август 2016
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Протокол - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 07 Септември 2016
 • Началната дата: 18.07.2016

  Началната дата: 31.07.2021

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Обява - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Образци - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Протокол - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 24 Август 2016