Текуши

Вътрешен номер в системата: None

Уникален номер в регистъра на АОП: None

None

Началната дата: 23.07.2019

Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 23 Юли 2019
 • Обява - Публикувано на: 23 Юли 2019
 • Документация - Публикувано на: 23 Юли 2019
 • Информация - Публикувано на: 23 Юли 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 23 Юли 2019
 • удължаване ная срок - Публикувано на: 06 Август 2019
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2019
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2019
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2019
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2019
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2019
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2019
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2019
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2019
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 18.06.2019

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Обява - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Документация - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Информация за обява - Публикувано на: 18 Юни 2019
 • Протокол - Публикувано на: 04 Юли 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 13.06.2019

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 13 Юни 2019
 • Обява - Публикувано на: 13 Юни 2019
 • Документация - Публикувано на: 13 Юни 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 13 Юни 2019
 • Съобщение за прекратяване - Публикувано на: 17 Юни 2019
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 23.05.2019

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Обява - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Документация - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Протокол - Публикувано на: 07 Юни 2019
 • Заповед за прекратяване - Публикувано на: 11 Юни 2019
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 28.08.2018

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 28 Август 2018
 • Обява - Публикувано на: 28 Август 2018
 • Документация - Публикувано на: 28 Август 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Август 2018
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 12 Септември 2018
 • Протокол - Публикувано на: 26 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 19 Октомври 2018
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 18.07.2018

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 18 Юли 2018
 • Обява - Публикувано на: 18 Юли 2018
 • Документация - Публикувано на: 18 Юли 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Юли 2018
 • Протокол - Публикувано на: 16 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 12.06.2018

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Обява - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Документация - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Приложение - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Информация - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Удължаване на срок - Публикувано на: 26 Юни 2018
 • Протокол - Публикувано на: 16 Юли 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 13.11.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Обява - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Документация - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 13 Ноември 2017
 • Протокол - Публикувано на: 04 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 16 Март 2018
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 08.11.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 08 Ноември 2017
 • Обява - Публикувано на: 08 Ноември 2017
 • Документация - Публикувано на: 08 Ноември 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Ноември 2017
 • Протокол - Публикувано на: 04 Декември 2017
 • Договор - Публикувано на: 14 Март 2018
 • Договор - Публикувано на: 14 Март 2018
 • Договор - Публикувано на: 22 Март 2018
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 26.10.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 26 Октомври 2017
 • Обява - Публикувано на: 26 Октомври 2017
 • Документация - Публикувано на: 26 Октомври 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Октомври 2017
 • Протокол - Публикувано на: 30 Ноември 2017
 • Договор - Публикувано на: 11 Януари 2018
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 21.09.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 21 Септември 2017
 • Обява - Публикувано на: 21 Септември 2017
 • Документация - Публикувано на: 21 Септември 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 21 Септември 2017
 • Протокол - Публикувано на: 02 Ноември 2017
 • Съобщение за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2017
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 08.09.2017

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Документация - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Заповед - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Септември 2017
 • Протокол - Публикувано на: 02 Октомври 2017
 • Договор - Публикувано на: 26 Октомври 2017
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 08.08.2017

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Обява - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Информация в АОП - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Документация - Публикувано на: 08 Август 2017
 • Протокол - Публикувано на: 23 Август 2017
 • Договор - Публикувано на: 11 Септември 2017
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 03.04.2017

  Файлове
 • Обява - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Образци на документи - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Заповед - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Удължаване на срока за получаване на оферти - Публикувано на: 18 Април 2017
 • Протокол - Публикувано на: 03 Май 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Договор - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 16.08.2016

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 16 Август 2016
 • Обява - Публикувано на: 16 Август 2016
 • Доументация - Публикувано на: 16 Август 2016
 • Приложения - Публикувано на: 16 Август 2016
 • Информация за удължаване на срока - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Протокол - Публикувано на: 31 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 07 Септември 2016
 • Вътрешен номер в системата: None

  Уникален номер в регистъра на АОП: None

  None

  Началната дата: 18.07.2016

  Файлове
 • Заповед - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Обява - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Образци - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Протокол - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 24 Август 2016