МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 52

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0010

Началната дата: 28.09.2015 12:23

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Документация - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Приложения - Публикувано на: 28 Септември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Протоколи
 • Протокол №1 - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 18 Декември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 01 Юни 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016