МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 42

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0002

Началната дата: 26.05.2015 11:39

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Документация - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Обявление - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Решение АОП - Публикувано на: 26 Май 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на цени - Публикувано на: 06 Юли 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 14 Юли 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 14 Юли 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Договор - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 04 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 26 Август 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016