МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 64

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052364

Началната дата: 11.04.2016 14:00

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Договор - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Приложение - Публикувано на: 11 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Вътрешен номер в системата: 60

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9050121

  Началната дата: 04.02.2016 10:47

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • Заповед - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 59

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049889

  Началната дата: 27.01.2016 09:59

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 28 Април 2016
 • Документация
 • Заповед и документация - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Публична покана - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 27 Януари 2016
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 02 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Вътрешен номер в системата: 58

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9049526

  Началната дата: 12.01.2016 10:59

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 25 Март 2016
 • Документация
 • публична покана - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Документация - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Образец на оферта - Публикувано на: 12 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 75

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0014

  Началната дата: 05.12.2016 10:48

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Договор - Публикувано на: 03 Април 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 08 Декември 2016
 • Документация - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Приложение - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 09 Декември 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 27 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 74

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0013

  Началната дата: 18.11.2016 13:24

  Вид на поръчката: Пряко договаряне


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Документация - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Покана - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 22 Декември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Март 2018
 • Вътрешен номер в системата: 73

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0012

  Началната дата: 09.11.2016 08:57

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Договор - Публикувано на: 17 Март 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Приложение - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 11 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Протокол 2 - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 23 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 72

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0011

  Началната дата: 02.11.2016 08:59

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Договор - Публикувано на: 30 Януари 2017
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Обявление - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Образец на ЕЕДОП - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Приложение - Публикувано на: 04 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Доклад - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Януари 2017
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 16 Август 2018
 • Вътрешен номер в системата: 71

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0010

  Началната дата: 17.10.2016 10:13

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Декември 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Документация - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Списък на лекарствените продукти - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • ЕЕДОП- образец - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Покана - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Ноември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 24 Ноември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 70

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0009

  Началната дата: 04.08.2016 13:36

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Септември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 27 Септември 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Февруари 2018
 • Вътрешен номер в системата: 69

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0008

  Началната дата: 04.08.2016 10:31

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 28 Октомври 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Обявление - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение на договор - Публикувано на: 12 Декември 2017
 • Вътрешен номер в системата: 68

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0007

  Началната дата: 17.07.2016 09:50

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Обявление - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Документация - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Образци - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Доклад - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Февруари 2018
 • Вътрешен номер в системата: 67

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0006

  Началната дата: 15.06.2016 13:39

  Вид на поръчката: Открита процедура


  прекратена

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Обявление - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Документация - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Юни 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 04 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата: 66

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0005

  Началната дата: 03.05.2016 15:42

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Май 2016
 • Становище на АОП по предварителен контрол
 • Становище - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Обявление - Публикувано на: 01 Септември 2016
 • Вътрешен номер в системата: 65

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0004

  Началната дата: 12.04.2016 14:00

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Обявление - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Образци - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Приложение - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Съобщение за теглене на жребий - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 5 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Протокол 6 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Приложение към Протокол 6 - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 02 Август 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване 1 - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Решение за прекратяване 2 - Публикувано на: 03 Август 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Договор - Публикувано на: 29 Септември 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 07 Март 2018
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата: 63

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0003

  Началната дата: 28.03.2016 10:55

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Обявление - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Образци - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Списък на обособените позиции - Публикувано на: 28 Март 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 25 Май 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 22 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Договор - Публикувано на: 19 Август 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 06 Ноември 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Вътрешен номер в системата: 62

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0002

  Началната дата: 22.03.2016 12:57

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Обявление - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Документация - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Образци - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 03 Юни 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 2 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 3 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 4 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Протокол 5 - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Юни 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 22 Юли 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 04 Януари 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 14 Юли 2016
 • Информация - Публикувано на: 19 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 61

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2016-0001

  Началната дата: 15.02.2016 13:08

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Обявление - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Документация - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Образци - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за отваряне на цени - Публикувано на: 22 Март 2016
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 02 Юни 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 02 Юни 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 27 Април 2016