МБАЛ Добрич

Профил на купувача - МБАЛ Добрич

Начална страница

 Име  Позиция  Телефон  E-mail  Факс

 Телефонна централа

 

   (058) 600 488  oblb@bergon.net  

 Приемен кабинет

 

   (058) 600 723    

 Д-р Трифон Йорданов

 

 Изпълнителен  директор  (058) 600 160, 600 188/ вътр. 230    (058) 600 414
 Д-р Михаела Попова  Заместник директор медицински дейности  (058) 601 317 вътр. 333    

 Даниела Михайлова

 

 Главен счетоводител  (058) 600 717    

 Жана Ангелова

 

 Главна медицинска сестра  (058) 600 488/ вътр.320    

 Дарина Пенева

 

 Технически секретар  (058) 600 160 вътр. 230  oblb@bergon.net  

 Елена Григорова

 

 Обществени поръчки  (058) 601 096    
Общи условия
Вътрешни правила - актуализирано на 26.06.2015
Вътрешни правила в сила от 15.04.2016 г. - актуализирано на 10.09.2016