МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 39

Уникален номер в регистъра на АОП: 9038362

Началната дата: 26.01.2015 11:29

Вид на поръчката: Публична покана


Документация
  • Документация - Публикувано на: 26 Януари 2015
  • Покана АОП - Публикувано на: 26 Януари 2015
  • Приключване и прекратяване
  • Заповед за оттегляне - Публикувано на: 05 Февруари 2015