МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 57

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0013

Началната дата: 29.12.2015 12:30

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Обявление - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Документация - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 29 Декември 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 29 Януари 2016
 • Протоколи - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 15 Февруари 2016
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 03 Април 2017