МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 46

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2015-0006

Началната дата: 07.07.2015 12:35

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Обявление - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Документация - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Спецификация - Публикувано на: 07 Юли 2015
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на цени - Публикувано на: 25 Август 2015
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 30 Септември 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 20 Ноември 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Май 2017
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 14 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016