МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 35

Уникален номер в регистъра на АОП: 9034808

Началната дата: 17.10.2014 11:27

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 09 Декември 2014
 • Документация
 • Документация - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Публична покана - Публикувано на: 17 Октомври 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 20 Ноември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 34

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033453

  Началната дата: 01.10.2014 11:25

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • информация - Публикувано на: 08 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 09 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата: 33

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033390

  Началната дата: 01.10.2014 11:23

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Вътрешен номер в системата: 31

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033194

  Началната дата: 01.10.2014 11:02

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата: 32

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9033193

  Началната дата: 01.10.2014 11:04

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 15 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 24 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 14 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Вътрешен номер в системата: 29

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9031521

  Началната дата: 01.12.2014 10:58

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договорът е прекратен на 08.09.2015 год.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 08 Септември 2014
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 30

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9031182

  Началната дата: 01.10.2014 11:29

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 18 Август 2014
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • информация - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • информация - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • информация - Публикувано на: 06 Март 2015
 • информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 31 Юли 2015
 • Вътрешен номер в системата: 21

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9019510

  Началната дата: 01.10.2014 11:56

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договорът е приключил на 01.11.2016 год. след сключване на нов договор.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 27

  Уникален номер в регистъра на АОП: 9017575

  Началната дата: 01.10.2014 12:27

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договорът е приключил на 23.10.2016 год.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Плащания
 • информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • информация - Публикувано на: 05 Декември 2014
 • Вътрешен номер в системата: 37

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0004

  Началната дата: 01.12.2014 11:30

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Обявление - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Решение АОП - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Списък на лекарствени продукти - Публикувано на: 01 Декември 2014
 • Разяснение по документацията
 • Отговор запитване - Публикувано на: 29 Декември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови оферти - Публикувано на: 28 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 22 Януари 2015
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Решения за прекратяване
 • Решения за прекратяване - Публикувано на: 03 Юни 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Договори - Публикувано на: 21 Юли 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Ноември 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 22 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 36

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0003

  Началната дата: 11.11.2014 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Документация - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Обявление - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Решение - Публикувано на: 11 Ноември 2014
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне ценови оферти - Публикувано на: 05 Януари 2015
 • Протоколи
 • Протоколи и решения - Публикувано на: 15 Януари 2015
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация за гаранция - Публикувано на: 23 Март 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 1

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0002

  Началната дата: 01.10.2014 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 09 Февруари 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 12 Февруари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 24 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 28

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2014-0001

  Началната дата: 24.10.2014 10:56

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Покана за ценово отваряне
 • Съобщение отваряне на цени - Публикувано на: 05 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 24 Октомври 2014
 • Протоколи - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 03 Декември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Януари 2015
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 18 Август 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 24 Август 2016
 • Гаранция за Участие
 • Информация - Публикувано на: 13 Януари 2015
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0021

  Началната дата: 01.10.2014 12:36

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 09 Февруари 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 23 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Февруари 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 24 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 10 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0017

  Началната дата: 01.10.2014 12:39

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договори - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 18 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Декември 2015
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 31 Март 2016
 • Гаранции изпълнение
 • Информация - Публикувано на: 17 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 26 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 12 Април 2016
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 16 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 08 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 12 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 19 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 21 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 13 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 19

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0009

  Началната дата: 01.10.2014 11:55

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 16 Октомври 2017
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 17 Февруари 2015
 • Информация - Публикувано на: 13 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 11 Август 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • Информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2013-0008

  Началната дата: 01.10.2014 12:23

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 01 Октомври 2014
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Плащания
 • Информация - Публикувано на: 04 Ноември 2014
 • Информация - Публикувано на: 10 Декември 2014
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2015
 • Информация - Публикувано на: 16 Март 2015
 • Информация - Публикувано на: 14 Април 2015
 • Информация - Публикувано на: 05 Май 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Юни 2015
 • Информация - Публикувано на: 09 Юли 2015
 • Информация - Публикувано на: 03 Септември 2015
 • информация - Публикувано на: 07 Октомври 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2015
 • Информация - Публикувано на: 04 Декември 2015
 • Информация - Публикувано на: 06 Януари 2016
 • Информация - Публикувано на: 08 Февруари 2016
 • Информация - Публикувано на: 11 Март 2016
 • Информация - Публикувано на: 06 Април 2016