МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 111

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0021

Началната дата: 04.12.2018 13:12

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Покана - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Приложение - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Протокол - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 15 Февруари 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 05 Март 2019
 • Договор - Публикувано на: 05 Март 2019
 • Договор - Публикувано на: 05 Март 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 103

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0013

  Началната дата: 17.09.2018 13:44

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Документация - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Октомври 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 10 Октомври 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 95

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0005

  Началната дата: 28.02.2018 11:29

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за сключен договор - Публикувано на: 24 Април 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Април 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Документация - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Март 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 30 Март 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнение - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Вътрешен номер в системата: 94

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0004

  Началната дата: 21.02.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Документация - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Доклад - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 23 Юли 2018
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 23 Октомври 2018
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 93

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0003

  Началната дата: 21.02.2018 10:39

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Февруари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 22 Февруари 2018
 • Документация - Публикувано на: 22 Февруари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Февруари 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 14 Март 2018
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 23 Април 2018
 • Вътрешен номер в системата: 92

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0002

  Началната дата: 22.01.2018 11:29

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 22 Март 2018
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Покана - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Документация - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Списък на лекарствените продукти - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Доклад - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 09 Март 2018
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 91

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0001

  Началната дата: 02.01.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Документация - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 12 Януари 2018
 • Образци на документи- променени - Публикувано на: 12 Януари 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 15 Февруари 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 30 Януари 2018