МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 113

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0023

Началната дата: 18.12.2018 11:29

Вид на поръчката: Публично състезание


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 12 Март 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Март 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 05 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 112

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0022

  Началната дата: 10.12.2018 12:32

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Приложение - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 12 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Приложение към протокол 1 - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Доклад - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 19 Март 2019
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 03 Април 2019
 • Решение 3 - Публикувано на: 09 Април 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 17 Май 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 05 Април 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 18 Април 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 26 Април 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 15 Декември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 111

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0021

  Началната дата: 04.12.2018 13:12

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Покана - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Приложение - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 04 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Протокол - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Януари 2019
 • Решения за прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 15 Февруари 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 05 Март 2019
 • Договор - Публикувано на: 05 Март 2019
 • Договор - Публикувано на: 05 Март 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 110

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0020

  Началната дата: 03.12.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Документация - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 05 Декември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Февруари 2019
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Април 2019
 • Договор - Публикувано на: 04 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 28 Юни 2021
 • Обжалване
 • Информация по обжалване - Публикувано на: 17 Януари 2019
 • Вътрешен номер в системата: 109

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0019

  Началната дата: 30.11.2018 11:29

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Март 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Март 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Покана - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образци - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протоколи - Публикувано на: 08 Януари 2019
 • Доклад - Публикувано на: 08 Януари 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 08 Януари 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 108

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0018

  Началната дата: 28.11.2018 09:46

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2019
 • Договор - Публикувано на: 04 Юни 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 04 Юни 2019
 • Договор - Публикувано на: 20 Юни 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Юни 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Документация - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Приложение - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Приложение към протокола - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Доклад - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Април 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 18 Април 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 12 Юни 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 25 Ноември 2020
 • Вътрешен номер в системата: 107

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0017

  Началната дата: 26.10.2018 14:27

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 29 Ноември 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 13 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 106

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0016

  Началната дата: 26.10.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 31 Октомври 2018
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Ноември 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 10 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 10 Януари 2019
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Вътрешен номер в системата: 105

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0015

  Началната дата: 26.10.2018 10:16

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Договор - Публикувано на: 12 Февруари 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 26 Октомври 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 30 Ноември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 19 Декември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 104

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0014

  Началната дата: 24.10.2018 11:40

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 29 Януари 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Обявление - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Документация - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Октомври 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Декември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 10 Декември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Декември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 103

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0013

  Началната дата: 17.09.2018 13:44

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 05 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Документация - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 17 Септември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Октомври 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 10 Октомври 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Информация - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 102

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0012

  Началната дата: 10.09.2018 11:29

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 13 Декември 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 26 Ноември 2018
 • Вътрешен номер в системата: 101

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0011

  Началната дата: 03.09.2018 10:45

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 07 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 07 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • Обявление - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • Документация - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • ЕЕДОП- образец - Публикувано на: 03 Септември 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 28 Септември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 28 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 100

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0010

  Началната дата: 23.07.2018 11:37

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 06 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Обявление - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Документация - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Приложение - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Юли 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 99

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0009

  Началната дата: 21.06.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 09 Ноември 2018
 • Информация за възложена поръчка - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 14 Ноември 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Обявление - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Документация - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Приложение - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 23 Юни 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Септември 2018
 • Доклад - Публикувано на: 27 Септември 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 04 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 98

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0008

  Началната дата: 08.06.2018 08:46

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Обявление - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Образец на оферта - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Приложение - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Документация - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 12 Юни 2018
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл.33, ал.2 - Публикувано на: 25 Юни 2018
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Август 2018
 • Доклад - Публикувано на: 01 Август 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Август 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Договор - Публикувано на: 01 Септември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • изпълнение - Публикувано на: 05 Август 2020
 • Вътрешен номер в системата: 97

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0007

  Началната дата: 22.05.2018 11:49

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Обявление - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Приложения - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Документация - Публикувано на: 25 Май 2018
 • еЕЕДОП - Публикувано на: 25 Май 2018
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение по чл.33, ал.2 - Публикувано на: 31 Май 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 21 Август 2018
 • Доклад - Публикувано на: 21 Август 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решения за избор на изпълнител - Публикувано на: 21 Август 2018
 • Решения за прекратяване
 • Обявление - Публикувано на: 28 Септември 2018
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Договор - Публикувано на: 25 Октомври 2018
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Договор - Публикувано на: 03 Ноември 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение част 1 - Публикувано на: 11 Юни 2020
 • Изпълнение част 2 - Публикувано на: 11 Юни 2020
 • Вътрешен номер в системата: 96

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0006

  Началната дата: 28.02.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 23 Май 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2018
 • Договор - Публикувано на: 23 Май 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Обявление - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Документация - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 02 Март 2018
 • Обявление страница 6 - Публикувано на: 07 Март 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Доклад - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 18 Април 2018
 • Вътрешен номер в системата: 95

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0005

  Началната дата: 28.02.2018 11:29

  Вид на поръчката: Публично състезание


  Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за сключен договор - Публикувано на: 24 Април 2018
 • Договор - Публикувано на: 24 Април 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Документация - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 28 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 30 Март 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 30 Март 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнение - Публикувано на: 22 Май 2019
 • Вътрешен номер в системата: 94

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0004

  Началната дата: 21.02.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Договор - Публикувано на: 28 Юни 2018
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Документация - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 23 Февруари 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Доклад - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за изпълнител - Публикувано на: 18 Май 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 23 Юли 2018
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 23 Октомври 2018
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 22 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 93

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0003

  Началната дата: 21.02.2018 10:39

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Февруари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 22 Февруари 2018
 • Документация - Публикувано на: 22 Февруари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Февруари 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 14 Март 2018
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 23 Април 2018
 • Вътрешен номер в системата: 92

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0002

  Началната дата: 22.01.2018 11:29

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 22 Март 2018
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 02 Април 2019
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Покана - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Документация - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Списък на лекарствените продукти - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 22 Януари 2018
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Доклад - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 14 Февруари 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 09 Март 2018
 • Информация за изпълнение - Публикувано на: 10 Юли 2019
 • Вътрешен номер в системата: 91

  Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2018-0001

  Началната дата: 02.01.2018 11:29

  Вид на поръчката: Открита процедура


  Документация
 • Решение - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Обявление - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Документация - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Образци на документи - Публикувано на: 04 Януари 2018
 • Решения за промяна
 • Решение и обявление за изменение - Публикувано на: 12 Януари 2018
 • Образци на документи- променени - Публикувано на: 12 Януари 2018
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 15 Февруари 2018
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 30 Януари 2018