МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 131

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0002

Началната дата: 13.01.2020

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Документация
  • Решение - Публикувано на: 13 Януари 2020
  • Образци Документи - Публикувано на: 13 Януари 2020
  • Приключване и прекратяване
  • Информация за прекратяване - Публикувано на: 05 Февруари 2020
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 20 Януари 2020