МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 146

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

Началната дата: 06.04.2021

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
  • Покана - Публикувано на: 06 Април 2021
  • Проект на договор - Публикувано на: 06 Април 2021
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 03 Юни 2021
  • Доклад - Публикувано на: 03 Юни 2021
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2021