МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 146

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0009

Началната дата: 06.04.2021

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Дансон - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Медекс - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Медофарма - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Софарма - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Търг.лига - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Договор Фьоникс - Публикувано на: 11 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 06 Април 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 06 Април 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 03 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 03 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 03 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022