МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 81

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2017-0006

Началната дата: 19.07.2017 16:33

Вид на поръчката: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка


Договори и споразумения по ОП
  • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 17 Октомври 2017
  • Договор - Публикувано на: 17 Октомври 2017
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 19 Юли 2017
  • Становище на АОП по предварителен контрол
  • Становище - Публикувано на: 25 Август 2017
  • Приключване и прекратяване
  • Обявление за приключване - Публикувано на: 13 Май 2022