МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 133

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0005

Началната дата: 03.02.2020

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
  • обявление за възлагане - Публикувано на: 27 Февруари 2020
  • Договор - Публикувано на: 27 Февруари 2020
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 03 Февруари 2020
  • Образци Документи - Публикувано на: 03 Февруари 2020
  • Приключване и прекратяване
  • Изпълнение на договор - Публикувано на: 04 Януари 2021