МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 136

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0008

Началната дата: 03.04.2020

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Решение - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Обявление - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Документация - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Приложение ОП - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 03 Април 2020
 • Приложение след изменение - Публикувано на: 01 Май 2020
 • Разяснение по документацията
 • Разяснение - Публикувано на: 29 Април 2020
 • Разяснение по чл.33, ал.2 - Публикувано на: 07 Май 2020
 • Решения за промяна
 • Изменение и удължаване на срок - Публикувано на: 01 Май 2020
 • Решение 2 - Публикувано на: 23 Септември 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Приложение 1 - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Доклад - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Протокол - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Доклад - Публикувано на: 13 Октомври 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 10 Септември 2020
 • Решение 3 - Публикувано на: 13 Октомври 2020