МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 145

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

Началната дата: 30.03.2021

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
  • Покана - Публикувано на: 30 Март 2021
  • Проект на договор - Публикувано на: 30 Март 2021