МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 145

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0012

Началната дата: 30.03.2021

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 16 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 16 Юли 2021
 • Договор - Публикувано на: 16 Юли 2021
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Договор - Публикувано на: 23 Август 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 30 Март 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 30 Март 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Юни 2021
 • Доклад - Публикувано на: 01 Юни 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 01 Юни 2021
 • Приключване и прекратяване
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022
 • обявление за приключил договор - Публикувано на: 28 Януари 2022