МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 132

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0004

Началната дата: 24.01.2020

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
  • Решение - Публикувано на: 24 Януари 2020
  • Обявление - Публикувано на: 24 Януари 2020
  • Документация - Публикувано на: 24 Януари 2020
  • Образци на документи - Публикувано на: 24 Януари 2020
  • Приложение - Публикувано на: 24 Януари 2020
  • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 24 Януари 2020