МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 132

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0004

Началната дата: 24.01.2020 10:29

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Договор - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 22 Май 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Документация - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Приложение - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 24 Януари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Доклад - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 28 Септември 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 01 Октомври 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 14 Октомври 2021