МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 129

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0001

Началната дата: 08.01.2020

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
  • Решение - Публикувано на: 08 Януари 2020
  • Обявление - Публикувано на: 08 Януари 2020
  • Документация - Публикувано на: 08 Януари 2020
  • Образци на документи - Публикувано на: 08 Януари 2020
  • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Януари 2020
  • Протоколи
  • Протокол - Публикувано на: 12 Февруари 2020
  • Доклад - Публикувано на: 12 Февруари 2020
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение - Публикувано на: 12 Февруари 2020