МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 129

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0001

Началната дата: 08.01.2020

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 23 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 23 Март 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Документация - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 08 Януари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 12 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Изпълнение - Публикувано на: 17 Август 2021