МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 139

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

Началната дата: 02.02.2021

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
  • Покана - Публикувано на: 02 Февруари 2021
  • Проект на договор - Публикувано на: 02 Февруари 2021