МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 130

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0003

Началната дата: 13.01.2020

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Договор - Публикувано на: 01 Април 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Обявление - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Документация - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 13 Януари 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 27 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Обявление за изпълнен договор Позиция 1 - Публикувано на: 23 Декември 2021
 • Обявление за изпълнен договор Позиция 3 - Публикувано на: 23 Декември 2021