МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 130

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0003

Началната дата: 13.01.2020

Вид на поръчката: Публично състезание

АОП линк


Документация
  • Решение - Публикувано на: 13 Януари 2020
  • Обявление - Публикувано на: 13 Януари 2020
  • Документация - Публикувано на: 13 Януари 2020
  • Образци на документи - Публикувано на: 13 Януари 2020
  • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 13 Януари 2020