МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 140

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0011

Началната дата: 04.02.2021

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Договор - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Април 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 04 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Доклад - Публикувано на: 16 Март 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 16 Март 2021