МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 135

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0007

Началната дата: 30.03.2020

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
 • Решение - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Обявление 1 - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Обявление 2 - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Документация - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Приложение - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Образци на документи - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Април 2020
 • Решения за промяна
 • Удължяване на срок - Публикувано на: 01 Май 2020
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • Доклад - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • ценови предложения - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 29 Юли 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 29 Септември 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Възлагане - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Договор - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Прекратяване - Публикувано на: 05 Октомври 2020
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 02 Ноември 2020