МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 135

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2020-0007

Началната дата: 30.03.2020

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Документация
  • Решение - Публикувано на: 02 Април 2020
  • Обявление 1 - Публикувано на: 02 Април 2020
  • Обявление 2 - Публикувано на: 02 Април 2020
  • Документация - Публикувано на: 02 Април 2020
  • Приложение - Публикувано на: 02 Април 2020
  • Образци на документи - Публикувано на: 02 Април 2020
  • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 02 Април 2020
  • Решения за промяна
  • Удължяване на срок - Публикувано на: 01 Май 2020