МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 142

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2020-0004

Началната дата: 08.02.2021

Вид на поръчката: Открита процедура


Договори и споразумения по ОП
 • обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Договор - Публикувано на: 21 Май 2021
 • Документация
 • Покана - Публикувано на: 08 Февруари 2021
 • Проект на договор - Публикувано на: 08 Февруари 2021
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 05 Април 2021
 • Доклад - Публикувано на: 05 Април 2021
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 05 Април 2021