МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 127

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0014

Началната дата: 25.11.2019

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Договор - Публикувано на: 26 Март 2020
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Документация - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Приложение - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 25 Ноември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Доклад - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 10 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договор - Публикувано на: 12 Ноември 2021