МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 138

Уникален номер в регистъра на АОП: 00080-2019-0022

Началната дата: 18.08.2020

Вид на поръчката: Открита процедура

АОП линк


Процедура по вътрешен конкурентен избор, чрез Електронната система за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република в България (ЦОПСЗ). 

Документация
  • Покана ОП 2 по РД 277/24.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020
  • Договор ОП2 по РД 277/24.06.2020 г. - Публикувано на: 18 Август 2020