МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 148

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 26.04.2021

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
  • Покана - Публикувано на: 26 Април 2021
  • Проект на договор - Публикувано на: 26 Април 2021