МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 122

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0009

Началната дата: 10.07.2019

Вид на поръчката: Публично състезание


Документация
  • Решение - Публикувано на: 10 Юли 2019
  • Обявление - Публикувано на: 10 Юли 2019
  • Документация - Публикувано на: 10 Юли 2019
  • Образци на документи - Публикувано на: 10 Юли 2019
  • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 10 Юли 2019
  • Решения за прекратяване
  • Решение за прекратяване - Публикувано на: 05 Август 2019
  • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 20 Август 2019