МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 120

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0007

Началната дата: 27.05.2019

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление


Договори и споразумения по ОП
  • Договор - Публикувано на: 31 Октомври 2019
  • обявление за възлагане - Публикувано на: 31 Октомври 2019
  • Документация
  • Решение - Публикувано на: 27 Май 2019