МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 126

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0013

Началната дата: 07.10.2019

Вид на поръчката: Открита процедура


Документация
 • Решение - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Обявление - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Документация - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Приложение - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 07 Октомври 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Доклад - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение - Публикувано на: 23 Декември 2019
 • Решение за промяна на изпълнител - Публикувано на: 22 Януари 2020
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 06 Февруари 2020
 • Прекратяване на поръчката - Публикувано на: 24 Февруари 2020
 • Договори и споразумения по ОП
 • Обявление за възлагане - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Договор - Публикувано на: 20 Февруари 2020
 • Приключване и прекратяване
 • Приключване на договори - Публикувано на: 07 Юли 2021
 • Приключване на договори - Публикувано на: 15 Юли 2021
 • Изпълнение - Публикувано на: 12 Октомври 2021