МБАЛ Добрич


Вътрешен номер в системата: 124

Уникален номер в регистъра на АОП: 00083-2019-0011

Началната дата: 27.09.2019

Вид на поръчката: Публично състезание


Документация
 • Решение - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Обявление - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Документация - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Образци на документи - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Образец ЕЕДОП - Публикувано на: 27 Септември 2019
 • Протоколи
 • Протокол - Публикувано на: 24 Октомври 2019
 • Доклад - Публикувано на: 24 Октомври 2019
 • Решения за прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 24 Октомври 2019
 • Обявление за прекратяване - Публикувано на: 04 Ноември 2019